Dotazník pro klienty

Prosíme o vyplnění dotazníku. Strávíte na něm cca 30 minut. Děkujeme za Váš čas

 

Obchod

1. Jaké z námi dodávaných produktů Vás nejvíce zajímají a obchodujete s nimi?

2. Jaké z námi dodávaných produktů Vás zaujaly, ale potřebovali byste více informací pro jejich zařazení do Vašeho portfolia?

3. Jak jste spokojeni s předprodejní a prodejní podporou našeho týmu? 

4. Jak jste spokojeni s kvalitou našich obchodních informací a nabídek potřebných pro Vaše rozhodnutí? 
5. Jste spokojeni s rychlostí odezvy obchodního týmu? 

6. Uvítali byste také možnost komunikace prostřednictvím klientského portálu s možností vytvoření poptávky/nabídky/objednávky?

7. Jste spokojeni s kvalitou našich technických informací potřebných pro Vaše obchodní rozhodnutí? 

8. Jaké z námi dodávaných produktů jsou z hlediska získání relevantní nabídky nejobtížnější/nejsložitější?

9. Jste spokojeni s dodací lhůtou objednaných produktů? 

10. Vyhovuje Vám způsob dodání objednaných produktů? 

Technická podpora

11. Jste spokojeni s úrovní a kvalitou technických informací od našeho technického týmu, pokud tyto potřebujete při nasazení zakoupených produktů? 

12. Pokud jste se setkali s technickými potížemi při provozu u nás zakoupených produktů, získali jste od našeho technického týmu informace a podporu při jejich řešení? 

13. Je rychlost odezvy našeho technického týmu z Vašeho pohledu dostatečná? 

14. Vyhovuje Vám způsob komunikace s naším technickým týmem? 

15. Byla by pro Vás zajímavá možnost předplacené zvýšené podpory včetně garance SLA? 

Školení

16. Uvítali byste možnost dalšího školení vašich obchodních specialistů? 

17. Uvítali byste možnost dalšího školení vašich technických specialistů? 

18. Je úroveň školení vedených našimi specialisty dostatečná? 

19. Preferujete spíše on-line nebo on-site školení? 

Marketing

20. Jsou informace, které získáte prostřednictvím našich webových stránek, newsletterů, nebo přímou komunikací dostačující a adekvátní Vašim potřebám? 

21. Je četnost a obsah našich newsletterů pro Vás vyhovující? 

22. Jaké další komunikační kanály byste uvítali?

23. V případě akcí pořádaných jako osobní setkání preferujete spíše častější menší workshopy zaměřené na konkrétní problematiku, nebo občasné větší akce spojené s prezentací více výrobků/produktů? 

24. Preferujete spíše akce pořádané on-line, např. webináře? 

Naši dodavatelé

25. Máte osobní zkušenost s komunikací/podporou týmu výrobce SOPHOS námi dodávaných produktů? Prosím zaškrtněte a dále se věnujte upřesnění daného výrobce v textech.

     25.01. Jste spokojeni s předprodejní/prodejní podporou výrobce? 

     25.02. Jsou pro Vás obchodní informace získané od výrobce relevantní a srozumitelné? 

     25.03. Je pro Vás překážkou jazyková bariera? Pokud ano, jaký jazyk preferujete? 

     25.04. Je pro Vás rychlost a kvalita získaných informací od výrobce dostačující? 

     25.05. Jsou komunikační kanály výrobce jako web, klientský portál, mailing a on-line kanály dostačující? 

     25.06. Jaké komunikační kanály nejčastěji využíváte?

     25.07. Jsou informace poskytované vyjmenovanými komunikačními kanály srozumitelné a přínosné pro Vaši práci? 

     25.08. O jaké produkty výrobce se nejvíce zajímáte, jsou pro Vás obchodně zajímavé?

     25.09. Jak jste spokojeni s kvalitou těchto výrobků? 

     25.10. Jak hodnotíte úroveň technické podpory výrobce? 

     25.11. Je rychlost odezvy technické podpory výrobce z Vašeho pohledu dostatečná? 

     25.12. Jste se způsobem řešení technických problémů spokojeni? 

     25.13. Jaké vlastnosti Vámi používaných produktů byste vyzdvihli jako konkurenční výhodu?

     25.14. Co Vám na používaných produktech schází v porovnání s konkurencí a považujete je za konkurenční nevýhodu?

     25.15. Co vidíte jako hlavní překážky / rizika v dalším rozvoji spolupráce s daným výrobcem?

     25.16. Jaká pozitiva vidíte na rozvoji další spolupráce s daným výrobcem?

26. Máte osobní zkušenost s komunikací/podporou týmu výrobce PROGRESS SOFTWARE (IPSWITCH) námi dodávaných produktů? Prosím zaškrtněte a dále se věnujte upřesnění daného výrobce v textech.

     26.01. Jste spokojeni s předprodejní/prodejní podporou výrobce? 

     26.02. Jsou pro Vás obchodní informace získané od výrobce relevantní a srozumitelné? 

     26.03. Je pro Vás překážkou jazyková bariera? Pokud ano, jaký jazyk preferujete? 

     26.04. Je pro Vás rychlost a kvalita získaných informací od výrobce dostačující? 

     26.05. Jsou komunikační kanály výrobce jako web, klientský portál, mailing a on-line kanály dostačující? 

     26.06. Jaké komunikační kanály nejčastěji využíváte?

     26.07. Jsou informace poskytované vyjmenovanými komunikačními kanály srozumitelné a přínosné pro Vaši práci? 

     26.08. O jaké produkty výrobce se nejvíce zajímáte, jsou pro Vás obchodně zajímavé?

     26.09. Jak jste spokojeni s kvalitou těchto výrobků? 

     26.10. Jak hodnotíte úroveň technické podpory výrobce? 

     26.11. Je rychlost odezvy technické podpory výrobce z Vašeho pohledu dostatečná? 

     26.12. Jste se způsobem řešení technických problémů spokojeni? 

     26.13. Jaké vlastnosti Vámi používaných produktů byste vyzdvihli jako konkurenční výhodu?

     26.14. Co Vám na používaných produktech schází v porovnání s konkurencí a považujete je za konkurenční nevýhodu?

     26.15. Co vidíte jako hlavní překážky / rizika v dalším rozvoji spolupráce s daným výrobcem?

     26.16. Jaká pozitiva vidíte na rozvoji další spolupráce s daným výrobcem?

27. Máte osobní zkušenost s komunikací/podporou týmu výrobce INNOVAPHONE námi dodávaných produktů? Prosím zaškrtněte a dále se věnujte upřesnění daného výrobce v textech.

     27.01. Jste spokojeni s předprodejní/prodejní podporou výrobce? 

     27.02. Jsou pro Vás obchodní informace získané od výrobce relevantní a srozumitelné? 

     27.03. Je pro Vás překážkou jazyková bariera? Pokud ano, jaký jazyk preferujete? 

     27.04. Je pro Vás rychlost a kvalita získaných informací od výrobce dostačující? 

     27.05. Jsou komunikační kanály výrobce jako web, klientský portál, mailing a on-line kanály dostačující? 

     27.06. Jaké komunikační kanály nejčastěji využíváte?

     27.07. Jsou informace poskytované vyjmenovanými komunikačními kanály srozumitelné a přínosné pro Vaši práci? 

     27.08. O jaké produkty výrobce se nejvíce zajímáte, jsou pro Vás obchodně zajímavé?

     27.09. Jak jste spokojeni s kvalitou těchto výrobků? 

     27.10. Jak hodnotíte úroveň technické podpory výrobce? 

     27.11. Je rychlost odezvy technické podpory výrobce z Vašeho pohledu dostatečná? 

     27.12. Jste se způsobem řešení technických problémů spokojeni? 

     27.13. Jaké vlastnosti Vámi používaných produktů byste vyzdvihli jako konkurenční výhodu?

     27.14. Co Vám na používaných produktech schází v porovnání s konkurencí a považujete je za konkurenční nevýhodu?

     27.15. Co vidíte jako hlavní překážky / rizika v dalším rozvoji spolupráce s daným výrobcem?

     27.16. Jaká pozitiva vidíte na rozvoji další spolupráce s daným výrobcem?

28. Máte osobní zkušenost s komunikací/podporou týmu výrobce LANCOM námi dodávaných produktů? Prosím zaškrtněte a dále se věnujte upřesnění daného výrobce v textech.

     28.01. Jste spokojeni s předprodejní/prodejní podporou výrobce? 

     28.02. Jsou pro Vás obchodní informace získané od výrobce relevantní a srozumitelné? 

     28.03. Je pro Vás překážkou jazyková bariera? Pokud ano, jaký jazyk preferujete? 

     28.04. Je pro Vás rychlost a kvalita získaných informací od výrobce dostačující? 

     28.05. Jsou komunikační kanály výrobce jako web, klientský portál, mailing a on-line kanály dostačující? 

     28.06. Jaké komunikační kanály nejčastěji využíváte?

     28.07. Jsou informace poskytované vyjmenovanými komunikačními kanály srozumitelné a přínosné pro Vaši práci? 

     28.08. O jaké produkty výrobce se nejvíce zajímáte, jsou pro Vás obchodně zajímavé?

     28.09. Jak jste spokojeni s kvalitou těchto výrobků? 

     28.10. Jak hodnotíte úroveň technické podpory výrobce? 

     28.11. Je rychlost odezvy technické podpory výrobce z Vašeho pohledu dostatečná? 

     28.12. Jste se způsobem řešení technických problémů spokojeni? 

     28.13. Jaké vlastnosti Vámi používaných produktů byste vyzdvihli jako konkurenční výhodu?

     28.14. Co Vám na používaných produktech schází v porovnání s konkurencí a považujete je za konkurenční nevýhodu?

     28.15. Co vidíte jako hlavní překážky / rizika v dalším rozvoji spolupráce s daným výrobcem?

     28.16. Jaká pozitiva vidíte na rozvoji další spolupráce s daným výrobcem?

O Vás

Jméno:

Společnost:

Pozice:

Mé zaměření ve společnosti je:
E-mail, na který Vám budou doručeny Vaše odpovědi

Souhlasím, aby společnost Annex NET, s.r.o. zpracovala a použila z dotazníku získané informace pro vlastní potřebu, zejména pro zlepšení služeb poskytovaných svým obchodním partnerům a ne pro marketingové potřeby.

Souhlasím, aby společnost Annex NET, s.r.o. poskytla dle svého uvážení získané informace nebo jejich část dále uvedeným výrobcům pro jejich potřebu, zejména pro zlepšení služeb poskytovaných svým obchodním partnerům a ne pro marketingové potřeby. 

Souhlas uděluji pro poskytnutí informacím těmto výrobcům:

(Označené políčko výrobce znamená souhlas, neoznačené políčko výrobce znamená nesouhlas). 

 

 

Děkujeme, za Váš čas!  

 

 

 

  Innovaphone      

       

Test

 KONTAKT ČR

  Annex NET, s.r.o.
  Jeremenkova 88
  CZ-140 00 Praha 4
  +420 244 467 740
  +420 212 341 540


  Obchodní oddělení:
  +420 212 341 541

  Technické oddělení:
  +420 212 341 545

 KONTAKT SK

 The Europeum
 Suché Mýto 1
 SK-81103 Bratislava
 +421 917 117 078

KONTAKT MYTOCZ

Annex NET, s.r.o.
České družiny 1673/5
160 00 Praha 6
Czech Republic
+420 602 751 388

https://mytocz.eu/cs

     

     
    © 2024 Insion.cz