Audit a monitoring sítě

 

  Inventarizace a audit

  V minulosti se používaly pro účely SW/HW inventarizace poměrně složité nástroje, jako např. Microsoft SMS nebo WinInstall. Dnes máte možnost provést inventuru jednoduše z jednoho centrálního umístění, a tím se vyhnout nejistotě a riziku plynoucímu z užívání neplatných licencí.

  LOGINventory vám umožní provést inventarizaci Vaší sítě na platformě Windows během několika minut bez potřeby instalace přídavného software na klientské stanice. Kdykoliv pak máte k dispozici aktuální a přehledný soupis hardware, software a licencí v celé společnosti.

  Výhody:

  • plně automatická inventarizace hardware a software všech Windows klientů + Linux a Mac OS
  • rychlá a snadná instalace: během cca 3 minut
  • bez potřeby instalace nebo spuštění dalšího software na klientské stanici
  • má minimální vliv na zatížení sítě a umožňuje pracovat i v rámci WAN sítí
  • integrovaná funkce historie, zobrazující konfigurační změny
  • možnost výběru data a času, ke kterému chcete generovat a zobrazit reporty pomocí vestavěné funkce Time Machine
  • skenování: paralelní dotazování všech PC klientů s OS Windows 95/98/ME/NT4/2000/2003/2008/XP/Vista/Windows7 a SNMP podporujících nodů, např: Linux, router, switch, apod.

   

  Správa a mapování sítě

  Pro většinu menších firem je ruční správa sítě vyhovující jen v době, kdy má pár uživatelů a aplikací. Jakmile se síť rozrůstá, správa koncových bodů, vzdálených uživatelů a síťových zařízení se promění v celkem složitý a náročný proces. V tu chvíli je třeba zvolit nástroj pro automatizaci procesů.

  Jako správce sítě menší i velké sítě potřebujete mít přehled o síti a jejím výkonu v reálném čase, základní topologii a vzájemné závislosti síťových prvků. Budete chtít dostat upozornění ve chvíli, kdy se začíná projevovat nějaký problém na síti a zároveň počet incidentů snižovat pomocí proaktivního managementu.

  Produkty WhatsUp Gold monitorují síťovou infrastrukturu i aplikace, mapují sítě, sledují servery, databáze, síťová zařízení, služby a zobrazují jejich výkon. WhatsUp Gold zasílá automaticky notifikace administrátorovi dle definovaných událostí, případně spouští další procesy pro zabránění větším problémům.

  Výhody:

  • Centrální dohled nad fyzickou i virtuální infrastrukturou
  • Zmapování celé infrastruktury vč. port-to-port konektivity
  • Upravitelné grafické rozhraní
  • Integrované API pro monitoring cloud služeb (Azure)
  • Snadná instalace a nasazení v řádu desítek minut
  • Lokální technická podpora v češtině vč. zaškolení

   

   

   

   

   

  Security Information

  Security Information and Event Management (SIEM) je systém určený pro firmy spravující rozsáhlou infrastrukturu s možností výskytu různorodých bezpečnostních rizik. SIEM sbírá logy ze všech bezpečnostních zařízení (FW, proxy, NetFlow sondy, proxy, endpoint AV) a z nich sestavuje výsledky, na základě kterých přizpůsobuje IT management bezpečnostní strategii. AlienVault je SIEM vynikající přehlednou správou a dostupnou cenou. Je vhodný i pro menší firmy (300+ uživatelů), které mají vysoké nároky na zajištění kybernetické bezpečnosti.
  AlienVault USM Appliance nabízí úplnou bezpečnostní viditelnost poskytnutím pěti základní bezpečnostní schopností v jednotné platformě řízené z jediné management konzole: ● Asset Discovery - aktivní a pasivní zjišťování prvků v síti
  ● Vulnerability Assessment – aktivní síťové skenování, nepřetržité monitorování zranitelnosti
  ● Intrusion Detection - IDS sítě a počítačů v síti, monitorování integrity souborů
  ● Behavioral Monitoring - NetFlow analyza, monitorování dostupnosti služeb
  ● SIEM - log management, korelace událostí, analýza a reportování

  Výhody:

  • Detekuje vznikající hrozby v jejich prostředích
  • Umožňuje rychle reagovat na bezpečnostní incidenty a provádět následná důkladná šetření bezpečnostních incidentů
  • Umožňuje měřit, řídit a generovat shody (PCI, HIPAA, ISO a další)
  • Optimalizovat stávající investice do zabezpečení a snížit riziko bezpečnostních incidentů

   

   

   

   

    Innovaphone      

         

  Co umímeAudit a monitoring sítě

   KONTAKT ČR

    Annex NET, s.r.o.
    Jeremenkova 88
    CZ-140 00 Praha 4
    +420 244 467 740
    +420 212 341 540


    Obchodní oddělení:
    +420 212 341 541

    Technické oddělení:
    +420 212 341 545

   KONTAKT SK

   The Europeum
   Suché Mýto 1
   SK-81103 Bratislava
   +421 917 117 078

  KONTAKT MYTOCZ

  Annex NET, s.r.o.
  České družiny 1673/5
  160 00 Praha 6
  Czech Republic
  +420 602 751 388

  https://mytocz.eu/cs

    

    
   © 2024 Insion.cz