Nakládání s osobními údaji

Naše společnost zpracovává osobní údaje zákazníků a kontaktních osob obchodních partnerů za účelem obchodní spolupráce a plnění smluvních podmínek. Dále zpracováváme osobní údaje osob, které poskytly souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme tyto typy osobních údajů: jméno, datum narození, e-mailová adresa a telefonní číslo.
Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme

  • Obchodní spolupráce a plnění smluvních podmínek. Převážně servisní smlouvy, dodávky zboží a licencí.
  • Zasílání obchodních sdělení na základě poskytnutého souhlasu. Tento souhlas je možné odvolat.

Kdo přistupuje k osobním údajům
Kromě pověřených zaměstnanců naší společnosti k těmto datům mají přístup také poskytovatelé služeb, které využíváme (např. účetnictví, provoz webu a aplikací). Tyto třetí strany mají přístup k vašim údajům v rozsahu rozumně nutném pro vykonání těchto úkolů v našem zastoupení, a jsou zavázány je neprozradit a nepoužít k jiným účelům.
Dále sdílíme osobní údaje obchodních partnerů s dodavateli námi distribuovaných technologií a služeb, v rozsahu nutném pro realizaci obchodní spolupráce. Jedná se o tyto společnosti: Sophos Limited (UK), Progress Software Corporation (USA), innovaphone AG (DE), Arcserve LLC (USA), LANCOM Systems GmbH (DE). Osobní údaje nezveřejňujeme na Internetu ani jiným způsobem.

Jakým způsobem osobní údaje uchováváme Data uchováváme ve strukturované i nestrukturované podobě ve vlastních IT systémech, ve formě tištěných dokumentů. Jejich důvěrnost a bezpečnost zajišťujeme odpovídajícími technickými a organizačními prostředky.

Po jakou dobu osobní údaje uchováváme

  • Údaje poskytnuté v rámci obchodní spolupráce uchováváme po dobu trvání obchodního vztahu a po dobu nutnou z důvodu držení záruk na dodané zboží a licence.
  • Údaje poskytnuté na základě souhlasu uchováváme po dobu platnosti souhlasu (do jeho odvolání).

Vaše práva
Máte právo na informace o tom, jaké konkrétní vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, jakým způsobem, a po jakou dobu je uchováváme. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a požádat nás, abychom vaše údaje přestali zpracovávat. Pokud si chcete vyžádat tyto informace, vznést žádost nebo námitku, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.
Vaší žádosti či námitce nemusí být zcela vyhověno, zejména pokud to není možné z důvodu splnění našich právních závazků, splnění zákonných a regulatorních požadavků, řešení sporů, zachování bezpečnosti, nebo předcházení podvodům a zneužití.
Máte právo vznést stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Pomocí kontaktního formuláře můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů naší společností nebo nás kontaktujte pro informace o zpracování vašich osobních údajů a vznesení námitky proti zpracování osobních údajů:

 

 

 

  Innovaphone      

       

Kdo jsmeNakládání s osobními údaji

 KONTAKT ČR

  Annex NET, s.r.o.
  Jeremenkova 88
  CZ-140 00 Praha 4
  +420 244 467 740
  +420 212 341 540


  Obchodní oddělení:
  +420 212 341 541

  Technické oddělení:
  +420 212 341 545

 KONTAKT SK

 The Europeum
 Suché Mýto 1
 SK-81103 Bratislava
 +421 917 117 078

KONTAKT MYTOCZ

Annex NET, s.r.o.
České družiny 1673/5
160 00 Praha 6
Czech Republic
+420 602 751 388

https://mytocz.eu/cs

     

     
    © 2024 Insion.cz