VoIP a jednotná komunikace

Jednotná komunikace (Unified Communications) je trendem vzniklým z potřeby zjednodušit sdílení informací v rámci firmy i mezi obchodními partnery. Annex NET nabízí know-how a produkty, díky kterým z VoIP řešení vytěžíte maximum. Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás.

Široká produktová řada společnosti innovaphone pokrývá řešení od IP PBX přes VoIP brány, IP adaptéry až po špičkové IP telefony. Systémy lze jednoduše implementovat do heterogenních firemních prostředí s centralizovanou nebo distribuovanou strukturou a dále je integrovat se systémy jednotné komunikace (Unified Communication) včetně Microsoft Lync nebo Microsoft  Skype for Business 2015.

innovaphone také nabízí řešení pro služby typu Hosted PBX, kdy je možné poskytovat IP PBX na virtuálních systémech v rámci jedné jednotky.

innovaphone PBX je výkonný a sofistikovaný VoIP telefonní systém určený pro použití v profesionálním firemním prostředí. Kromě širokého spektra funkcí IP telefonie je innovaphone PBX také vybaven dokonale integrovaným Unified Communications řešením, které lze spustit dle potřeby kdykoliv na jakémkoliv pracovišti.

Brány innovaphone poskytují rozhraní do ostatních sítí a zároveň slouží jako hardwarová platforma pro innovaphone PBX VoIP telefonní systém a pro řešení jednotné komunikace (Unified Communication). Současně s těmito funkcemi mohou plnit úlohu SBC (Session Border Controller) a Reverse Proxy, nebo mohou být pro tyto účely dedikovány. Konstrukce všech bran je robustní. Hardware neobsahuje žádné pohyblivé pevné disky ani nucené chlazení pomocí větráků. Velkoryse dimenzovanými komponenty bran spolu s velmi efektivní strukturou softwaru je dosaženo toho, že VoIP brány jsou extrémně výkonné dokonce i v případě, plní-li zároveň úlohu PBX a Unified Communications řešení. innovaphone rozlišuje mezi typem a počtem rozhraní, která lze aktivovat licencemi dle potřeby. U větších instalací může pracovat více bran společně jako jeden systém.

 

Škála IP telefonů innovaphone je široká. Výběr přístroje tak závisí především na účelu jeho použití nebo vkusu zákazníka. Tyto přístroje pocházejí z našeho vývojového oddělení a pokud jde o jejich jednoduché, intuitivní ovládání a celkové funkce, jsou perfektně sladěny s innovaphone PBX. Všechny telefony podporují standardy SIP a H.323 a mohou být napájeny buď externím adaptérem, nebo přes Power-over-Ethernet.
 

Žádný z IP telefonů innovaphone není třeba nějak zdlouhavě instalovat. Všechny IP telefony se nakonfigurují sami podle předdefinovaných profilů v provisioning systému innovaphone PBX. Telefon je potřeba pouze připojit do sítě, sám naváže spojení s konfiguračním serverem innovaphone a je to. Telefon je pak okamžitě připraven k použití.

 

Pro integraci analogových koncových zařízení do innovaphone PBX jsou k dispozici analogové adaptéry s různým počtem portů. Obvykle se používají pro integraci analogových telefonů, faxů nebo dveřních interkomů. Zvlášť, pokud jde o faxovou komunikaci, tak všechny innovaphone brány a adaptéry podporují protokol Fax-over-IP dle T.38. Tento standard jako jediný zajišťuje stabilní faxové spojení přes IP. Analogové adaptéry rovněž podporují hlasový kodek Opus, který přenáší hlas v kvalitě HD a přitom zabere minimální šířku pásma.

Analogové převodníky innovaphone mají tak nízkou spotřebu energie, že mohou všechny pracovat pouze s napájením Power over Ethernet (PoE), a to dokonce i v případě jejich maximální konfi gurace. 

Licence na analogové porty převodníků jsou vždy součástí dodávky a jsou již předinstalovány.

 

V současné době je téma jednotné komunikace (Unified Communications) v podnikovém prostředí naprosto nepostradatelné stejně jako téma IP telefonie. Zaměstnanci a obchodní partneři se propojují a vyměňují si informace ve velmi krátkém čase. Prostřednictvím různých komunikačních prostředků zlepšují svou dosažitelnost, zvyšují svou efektivitu a tím urychlují své obchodní procesy. Tohle vše je možné pouze díky jednotné a integrované komunikační struktuře. Unified Communications od společnosti innovaphone nabízí právě takové možnosti. Různé moduly Unified Communications změní VoIP telefonní systém innovaphone PBX ve vyspělé, ale zároveň i efektivní komunikační řešení bez jakéhokoliv serveru. Spojovacím článkem řešení je webový klient myPBX.
Sjednocuje různé Unified Communications elementy do jednoho prostředí.
V kategorii „Unified Communications“ představuje společnost innovaphone následující produkty: innovaphone myPBX, innovaphone Video, innovaphone Application Sharing, innovaphone Chat, innovaphone Office Integration a Presence, innovaphone Conferencing, innovaphone Fax a innovaphone Voicemail. 

 

 

  Innovaphone      

       

Co umímeVoIP a jednotná komunikace

 KONTAKT ČR

  Annex NET, s.r.o.
  Jeremenkova 88
  CZ-140 00 Praha 4
  +420 244 467 740
  +420 212 341 540


  Obchodní oddělení:
  +420 212 341 541

  Technické oddělení:
  +420 212 341 545

 KONTAKT SK

 The Europeum
 Suché Mýto 1
 SK-81103 Bratislava
 +421 917 117 078

KONTAKT MYTOCZ

Annex NET, s.r.o.
České družiny 1673/5
160 00 Praha 6
Czech Republic
+420 602 751 388

https://mytocz.eu/cs

     

     
    © 2024 Insion.cz