Audit infrastruktury

V minulosti se používaly pro účely SW/HW inventarizace poměrně složité nástroje, jako např. Microsoft SMS nebo WinInstall. Dnes máte možnost provést inventuru jednoduše z jednoho centrálního umístění, a tím se vyhnout nejistotě a riziku plynoucímu z užívání neplatných licencí.

LOGINventory vám umožní provést inventarizaci Vaší sítě na platformě Windows během několika minut bez potřeby instalace přídavného software na klientské stanice. Kdykoliv pak máte k dispozici aktuální a přehledný soupis hardware, software a licencí v celé společnosti.

LOGINventory - přehled vlastností:

 • plně automatická inventarizace hardware a software všech Windows klientů + Linux a Mac OS
 • rychlá a snadná instalace: během cca 3 minut
 • prohledávání sítě s možností naplánování a definování rozsahu IP adres
 • bez potřeby instalace nebo spuštění dalšího software na klientské stanici
 • možnost přidání úloh (query) do logon skriptu (bez instalace lokálního software)
 • má minimální vliv na zatížení sítě a umožňuje pracovat i v rámci WAN sítí
 • podporované databáze MS-Jet, MS-SQL, Oracle, MySQL nebo PostgreSQL
 • jednoduché uživatelské rozhraní přes Microsoft Management Console
 • flexibilní funkce založené na XML
 • integrovaná funkce historie, zobrazující konfigurační změny
 • možnost výběru data a času, ke kterému chcete generovat a zobrazit reporty pomocí vestavěné funkce Time Machine
 • skenování: paralelní dotazování všech PC klientů s OS Windows 95/98/ME/NT4/2000/2003/2008/XP/Vista/Windows7 a SNMP podporujících nodů, např: Linux, router, switch, apod.
   

  LOGINventory zjednodušuje práci administrátora a umožňuje automatizovat generování sestav dle plánu. 
  LOGINventory znamená úsporu času a financí!

  Výhody

 • Migrace projektů - snadná analýza současného stavu vaší sítě a stanovení předem nezbytných vylepšení hardwaru.
 • Help desk - podpora pro vaši podporu. Poskytuje přehled o nainstalovaném hardware a software na koncových stanicích, umožní pracovníkům podpory snáze diagnostikovat problémy.
 • Licencování - ověření, zda všechen nainstalovaný software ve společnosti je licencován.
 • Není stanoven maximální počet stanic.
Komplexní zabezpečení Vaší sítěKomplexní, intuitivní a prověřený software!innovaphoneArcserveMultifunkční zařízení pro výstavbu WANNCPLOGINventoryAplikace pro mobilní telefony