Trocha teorie

Projekt je řízeným procesem k dosažení vytyčených cílů (vytvoření služby, produktu nebo dosažení určitého konkrétního výsledku).

Projektové řízení je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby splnily definované požadavky projektu.
Všechny projekty lze řídit jednotným způsobem. I když každý projekt je unikátní, existuje obecně platná sada nástrojů, tzv. metodika projektu, kterými lze všechny projekty kontrolovaně řídit.
Vždy je potřeba mít na paměti prostor (omezení), v němž se každá realizace projektu pohybuje, který je dán:
·         náklady (Cost)
·         rozsahem projektu (Scope)
·         plánovaným časem, který je k dispozici (Schedule)

 

Tato omezení mají zásadní vliv na kvalitu výstupů projektu.
Komplexní zabezpečení Vaší sítěKomplexní, intuitivní a prověřený software!innovaphoneArcserveMultifunkční zařízení pro výstavbu WANNCPLOGINventoryAplikace pro mobilní telefony