Proč projektové řízení

Dnes hojně používané slova projekt a projektové řízení mají své opodstatnění tam, kde se jedná o složitější a komplexnější dodávky technologií nebo služeb, které je potřeba řídit nějakým obecně známým a akceptovatelným způsobem. To výrazně usnadňuje a zpřehledňuje přípravu, samotný průběh a kontrolu celého projektu ze strany dodavatele i ze strany zákazníka.

AnnexNET používá metodiku Project Management Institute (PMI) projektového řízení (Project Management) pro úspěšné dokončení dodávek spojených s dalšími činnostmi, jako je např.:

·         systémová integrace s jinými technologiemi

·          návaznost na work-flow zákazníka řízenými procesy

·         spojitost s bezpečností dat a s bezpečností provozu atd.

 

Vytvoření kvalitního projektového plánu a jeho konzultace se zákazníkem umožňuje definovat  rozsah  dodávky, kontinuitu činností, potřebnou součinnost ze zákazníkem, kontrolní body, informování zákazníka o stavu projektu a další typické mechanismy projektového řízení za účelem dosažení plánovaných cílů projektu. 

Další postup a kontrola průběhu projektu až k jeho ukončení je vázán na projektový plán, jehož případné změny jsou konzultovány se zákazníkem, včetně možných dopadů.

U složitých projektů se používá i tzv. Risk Management, kde pracujeme s možnými riziky projektu, jejich možnými dopady a připravenými nápravnými opatřeními.

Pro více informací nás kontaktujte

Komplexní zabezpečení Vaší sítěKomplexní, intuitivní a prověřený software!innovaphoneArcserveMultifunkční zařízení pro výstavbu WANNCPLOGINventoryAplikace pro mobilní telefony